www.ropiky.net
Databáze www.dbase.ropiky.net

Databáze objektů lehkého opevnění

Objekty z r. 36

ZVV Praha objekty z roku 1936 v Čechách

ZVV Brno objekty z roku 1936 na jižní Moravě

ZVV Bratislava objekty z roku 1936 na Slovensku

Objekty z r. 37/38

I. armádní sbor Čechy na jih a západ od Labe

II. armádní sbor severovýchodní Čechy

III. armádní sbor jižní Morava

IV. armádní sbor severní Morava

VI. armádní sbor východní Slovensko, Podkarpatská Rus

VII. armádní sbor jižní a střední Slovensko

Objekty z r. 37/38 vložené do linie TO

Vložené objekty pevnůstky z r. 37/38 vložené do linie těžkého opevnění

{Úseky s vloženými objekty byly přesunuty ke sborům (II., IV. a VII.)}

Ostatní objekty

Poválečné objekty polní obrany POKy, BZUKy, ŘOPOKy a jiná chamraď

Databáze neŘOPových objektů dosud zkoumaných či zdokumentovaných

Přehledy vložených údajů

Přehled objektů dle jednotlivých kritérií

Přehled fotografií vložených do databáze

Přehled GPS souřadnic vložených do databáze

Přehled azimutů střílen vložených do databáze

Přehled komentářů vložených k objektům

Přehled komentářů vložených k úsekům

Statistiky

Statistika zaměřenosti úseků pro ZVV Praha, ZVV Brno, ZVV Bratislava

Statistika zaměřenosti úseků pro I. sbor, II. sbor, III. sbor, IV. sbor, VI. sbor, VII. sbor

Statistika zaměřenosti úseků pro objekty vložené do úseků těžkého opevnění

Optimalizováno pro Firefox 1.0 a Internet Explorer 6.0
www.ropiky.net © 1999-2018 - admin@ropiky.net