www.ropiky.net
Databáze www.dbase.ropiky.net

Seznam objektů úseku 16 Moravský Krumlov

číslo typ od skl datum
beton.
krych
pevn.
poznámka stats
ŘOP VEČ F G A I
6101
933
A-140 N - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
8 2 2 1
6103
935
A-160 N - VIII. 1938 ?
 (postaven, dochován)
5 2 2 2
6099
931
A-180 Z - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
6 2 2 1
6100
934
A-160 N - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
5 2 2 1
6098
928
A-160 Z - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
7 2 2 1
6102
932
A-120 N - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
3 2 2 1
6095
925
A-160 Z - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
7 2 2 1
6097
930
A-160 N - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
4 2 2 1
6094
922
A-180 Z - X.1938 ?
 u křižovatky
4 5 2 1
6096
929
A-140 N - IX.1938 ?
 zanesen bahnem
4 2 2 1
6093
921
A-120 N - X.1938 ?
 u statku
12 3 2  
6092
927
D2 N - IX.1938 ?
 zeslabená střílna, zanesen bahnem
4 2 2 1
6087
919
A-140 Z - X.1938 ?
 u trati
10 4 2  
6091
926
A-180 N - IX.1938 ?
 zanesen bahnem
5 2 2 1
6086
918
A-140 Z - IX.1938 ?
 (postaven, dochován)
6 3 2  
6090
924
D2 N - IX.1938 ?
 bez záhozu
10 3 2 2
6081
-
A-140 N - - -
 (skořápka)
       
6089
923
A-160 N - IX.1938 ?
 bez záhozu
7 3 2 1
6080
-
A-200 N - - -
 (skořápka)
11 4 1 2
6088
920
A-160 N - X.1938 ?
 (postaven, dochován)
10 5 2 1
6079
-
A-180 N - - -
 (výkop)
7 4 1 1
6085
-
E N - - -
 (skořápka)
      1
6084
917
A-140 N - X.1938 ?
 (postaven, dochován)
21 5 2  
6083
916
A-120 N - X.1938 ?
 (postaven, dochován)
15 5 2  
6082
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6078
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6077
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6076
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6075
-
C1 N - - -
 (nepostaven)
       
6074
-
C2 N - - -
 (nepostaven)
       
6073
-
A-120 N É - -
 (nepostaven)
       
6072
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6071
-
A-200 N - - -
 (nepostaven)
       
6070
-
E N - - -
 (nepostaven)
       
6069
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6068
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6067
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6066
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6065
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6064
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6063
-
A-140 N Ê - -
 (nepostaven)
       
6062
-
A-120 N - - -
 (nepostaven)
       
6061
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6060
-
A-220 N Ê - -
 (nepostaven)
       
6059
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6058
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6057
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6056
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6055
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6054
-
A-120 N - - -
 (nepostaven)
       
6053
-
A-120 N - - -
 (nepostaven)
       
6052
-
A-120 N - - -
 (nepostaven)
       
6051
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6050
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6049
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6048
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6047
-
D1 N - - -
 (nepostaven)
       
6046
-
A-180 Z - - -
 (nepostaven)
       
6045
-
D2 N - - -
 (nepostaven)
       
6044
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6043
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6042
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6041
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6040
-
E N - - -
 (nepostaven)
       
6039
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6038
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6037
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6036
-
A-180 Z - - -
 (nepostaven)
       
6035
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6034
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6033
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6032
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6031
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6030
-
A-120 N - - -
 (nepostaven)
       
6029
-
C2 N - - -
 (nepostaven)
       
6028
-
C1 N - - -
 (nepostaven)
       
6027
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6026
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6025
-
A-140 N - - -
 (nepostaven)
       
6024
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6023
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6022
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6021
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6020
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6019
-
A-180 Z - - -
 (nepostaven)
       
6018
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6017
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6016
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6015
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6014
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6013
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6012
-
A-160 Z - - -
 (nepostaven)
       
6011
-
A-180 Z - - -
 (nepostaven)
       
6010
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6009
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6008
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6007
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6006
-
A-140 Z - - -
 (nepostaven)
       
6005
-
A-120 Z - - -
 (nepostaven)
       
6004
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       
6003
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6002
-
A-180 N - - -
 (nepostaven)
       
6001
-
A-160 N - - -
 (nepostaven)
       

[ Přehled všech komentářů ]
Komentáře:

Dle archivních podkladů doplněny typy nepostavených objektů 6001 - 6078 a 6082. V úseku byly plánovány 3 lomené objekty typu A.
Dle archivu jsou zde 2 nejasnosti. Objekt 6097 má být A-120 a 6096/A-160. Snad by měly být čísla objektů vzájemně prohozena, ale bylo by dobré ověřit typ objektu 6096. Dle průzkumu se jedná o A-140.

23.8.2016 - Zdeněk Hanáček 

Číslování zbývajících nevybudovaných objektů (6082, 6078 - 6001) odhadnuto.

29.11.2009 - Zdeněk Hanáček 

Pracovní označení objektů 1 - 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 a 22 opraveno dle článku I. Vondrovského - Výstavba 2. obranného postavení na jižní Moravě v roce 1938 a diplomové práce - Mapová dokumentace opevnění ČSR na jižní Moravě, T. Fic, 2003.
1 > 6101; 2 > 6103; 3 > 6099; 4 > 6100; 5 > 6098; 6 > 6102; 7 > 6095; 8 > 6097; 10 > 6096; 12 > 6092, 14 > 6091; 17> 6081; 19 > 6080; 21 > 6079; 22 > 6085.

29.11.2009 - Zdeněk Hanáček 

16. 7. 1938 ŘOP sdělilo VŽV III. sboru, že rozhodlo o zadání stavby úseku 16 firmě Stavíček, Brno.
Teprve 2. 8. 1938 III. sbor vystavil zadávací listinu. Není jasné, proč až 2.8., snad bylo v té době plánované opevnění v úseku měněno a počet pevnůstek o 18 zvýšen.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček 

V úseku plánováno 92 objektů A, z toho 31 zes., 4 C, 4 D a 3 E.

1.5.2007 - Zdeněk Hanáček 


Optimalizováno pro Firefox 1.0 a Internet Explorer 6.0
www.ropiky.net © 1999-2018 - admin@ropiky.net