www.ropiky.net
Databáze www.dbase.ropiky.net

Seznam objektů úseku RS-IV Tornaľa

číslo typ od skl datum
beton.
krych
pevn.
poznámka stats
ŘOP VEČ F G A I
1
-
A-160 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
  3 1 1
2
-
A-160 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
3
-
A-200 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
4
-
A-140 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 4 1 1
5
-
A-180 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 2 1 1
6
-
A-160 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 3 1 1
7
-
A-140 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 2
8
-
A-200 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 3 1 1
9
-
A-180 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
10
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
  1 1 1
11
-
A-180 Z - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 1 1 1
12
-
A-160 N - do 15.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
1 1 1 1
13
-
A-160 Z - do 15.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
4 4 1 1
14
-
A-120 N - od 29.7.38 ?
 dochovaná opěrná zeď!
7 4 1 1
15
-
A-160 Z - do 15.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
4 4 1 1
16
-
A-140 N - do 15.7.38 ?
 (postaven, zničen)
4 4 1 1
17
-
A-140 N - do 15.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
18
-
A-180 Z - do 15.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
4 4 1 1
19
-
A-120 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zničen)
9 3 1 1
20
-
A-140 Z - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
2 6 1 2
21
-
D1 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
1 1 1 1
22
-
A-160 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
23
-
D2 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
24
-
A-160 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
3 2 1 1
25
-
A-160 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zahlazen)
3 4 1 1
26
-
A-140 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, zničen)
10 4 1 1
27
-
A-120 N - od 29.7.38 ?
 (postaven, rozvalen)
10 4 1 1
28
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 1 1 1
29
-
A-160 N - 1938 ?
 (postaven, zničen)
7 4 1 2
30
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 3 1 1
31
-
A-180 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 2
32
-
A-180 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 1 1 1
33
-
A-180 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 1 1 1
34
-
A-160 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 3 1 2
35
-
A-160 N - 1938 ?
 (postaven, zničen)
9 4 1 1
36
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 6 1 1
37
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
38
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
3 3 1 3
39
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
40
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
41
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
1 3 1 1
42
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
2 4 1 1
43
-
A-180 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
5 4 1 1
44
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zahlazen)
3 4 1 1
45
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zničen)
7 4 1 1
46
-
A-140 N - 1938 ?
 (postaven, zničen)
5 4 1 1
47
-
A-120 N - 1938 ?
 (postaven, zničen)
2 4 1 1
?
-
? ? - - ?
 (zrušen)
       
?
-
? ? - - ?
 (zrušen)
       

[ Přehled všech komentářů ]
Komentáře:

U objektu č. 27 jsem uložil fotku, kde je vidět, jak široké údolí úsek přehrazoval.

17.4.2017 - Tomáš Svoboda 

V okolí obce Gemer nám projektanti ŘOP připravili zápletku.
Podle map z archivu ŘOP měla být linie původně vedena ve strmém svahu nad obcí (obec ponechána před linií). Jednalo se především o objekty 38 až 41, případně 42 (při celkovém počtu 49 na daný úsek). Při opakovaném terénním průzkumu jsme však žádné stopy po vybudovaných objektech neobjevili.
Patrně z důvodu komplikovaného terénu či případně možné úspory dvou objektů byla původní varianta přepracována.
Po pečlivém prostudování dobového leteckého snímku jsme totiž na vytipovaných lokalitách před obcí nalezli drobné pozůstatky betonu. I jeden pamětník pomohl tam, kde žádný beton nalezen nebyl. Srovnáním zjištěných poznatků s plány překážek (archiv Paľa Frola) byl upraven počet vybudovaných objektů v úseku na 47.
(Z původních objektů 49, 48, 47, 46 a 45 jsou objekty 47, 46, 45, 44 a 43.)
Proto i typy objektů 38 až 42 jsou odhadnuty.
V. Sýkora & S. Mazák & J. Lakosil

26.10.2013 - Vladimír Sýkora 

Podle plánu překážek z roku 1938 to vypadá na 47 objektů.

19.10.2013 - Vladimír Sýkora 

Dne 24.4.38 bylo zadáno 49 obj., ale další hlášení udává zad. 46 a pak vybetonovaných také 46. Jinak nemám dostatek údajů.

25.2.2011 - Ivo Vondrovský 

Podřízení jednotek čs. armády v úseku za mobilizace (k 30. 9. 1938):
- III. armáda (SV Kremnica), arm. gen. Josef Votruba
- Hraniční pásmo XVI (SV Košice), div. gen. Ondřej Mézl
- Hraniční oblast 41 (SV Košice), brig. gen. Ondřej Jan Moravec

30.10.2008 - Zdeněk Hanáček 

Úsek sestával z hlavního obranného postavení složeného ze dvou sledů. Linie začínala v návaznosti na úsek RS-II jižně od obce Rumince. Pokračovala dále na sever v asi 1 - 2 km odstupu od řeky Slaná ve směru Stránska - Vidova Vieska po silnici Tornaĺa - Behynce. Za ní se změnila v pouze jednosledovou clonu objektů, přimkla se více k řece a procházela po úpatí svahů Licinské pahorkatiny dále na sever přes Gemer - západně od Gemerské Panice k obci Bretka. Zde plynule přecházela do úseku R-I.
Úsek byl posílen zcela samostatným předsunutým sledem 9 zesílených řopíků (na linii Králik - Tornaĺa - Starňa - žel. zast. Gemer) chránícím čelně městečko Tornaĺa.

6.7.2007 - Zdeněk Hanáček 


Optimalizováno pro Firefox 1.0 a Internet Explorer 6.0
www.ropiky.net © 1999-2018 - admin@ropiky.net